Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

 

logo RPO WLDostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK

Dnia 29.05.2017 r. została podpisana umowa nr RPLU.06.03.00-06-0001/16-00 z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu nr RPLU.06.03.00-06-0001/16 pod tytułem „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK",
w ramach 6 Osi Priorytetowej: Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie zasobów 6.3 Gospodarka Odpadami - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.    

Całkowita wartość Projektu wynosi: 9 950 672,46 PLN brutto.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą : 8 102 167,62 PLN.

Dofinansowanie w formie płatności ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 5 509 473,99 PLN, która stanowi 68 % kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych naszego Projektu.

W ramach powyższego projektu PGO Sp. z o.o. w Chełmie planuje m.in.: 

  •  Budowę boksów technologicznych do stabilizacji biologicznej odpadów (zrealizowane w 2016 r.), budynku socjalno-administracyjnego, drogi wewnętrznej, nawierzchni z kostki brukowej parku maszynowego, placu manewrowego przy boksach na odpady, wiaty magazynowej, placu kompostowego na odpady zielone, pylonu informacyjnego.
  • Wykonanie systemu ppoż. dla zakładu przetwarzania odpadów, zawierającego system wczesnej detekcji.
  • Dostawę maszyn i urządzeń (prasokontener, ładowarka, ciągnik wraz z zamiatarką, pługiem i przyczepą, szorowarka, traktor ogrodowy do koszenia trawników, podnośnik koszowy, samochód hakowiec).
  • Zakup kabiny do linii sortowania odpadów zbieranych w sposób selektywny i doczyszczania surowców wtórnych wraz z zestawem pojemników i kontenerów. 

 

 

22 listopada 2019 r.
OGŁOSZENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK.    Zarządy spółek Miejskie Przedsiębiorstwo ...
 
16 maja 2019r.
Chełm, dn 16.05.2019r.     Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku     ...
 
17 lipca 2018 r.
Punkt Przyjęcia Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przy siedzibie spółki w Chełmie przy ul. ks. P. ...
 
BIP
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami