Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Z dniem 21 X 2005 r. weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 r., która określa sposób postępowania ze wspomnianymi odpadami.

Ustawodawca nakłada wiele obowiązków na uczestniczących
w cyklu życia sprzętu.

Zgodnie z powyższą ustawą oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości
i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 r. konsument:

  • Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroni-
    czny zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSEE)
  • Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy ZSEE)
  • Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
  • Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)


|| czytaj więcej

22 listopada 2019 r.
OGŁOSZENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK.    Zarządy spółek Miejskie Przedsiębiorstwo ...
 
16 maja 2019r.
Chełm, dn 16.05.2019r.     Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku     ...
 
17 lipca 2018 r.
Punkt Przyjęcia Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przy siedzibie spółki w Chełmie przy ul. ks. P. ...
 
BIP
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami