Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Sprzedaż surowców wtórnych

Jednym z zadań podjętych w PGO było zorganizowanie kompleksowego systemu skupu i sprzedaży surowców wtórnych.

Odpady odzyskane ze składowiska komunalnego trafiają do punktu skupu gdzie przygotowane zostają do dalszej odsprzedaży.
Towar, który podlega sprzedaży określa Katalog surowców wtórnych.

Warunki sprzedaży

Zasady sprzedaży surowców wtórnych ustala się indywidualnie. Współpraca oparta jest na Ogólnych warunkach sprzedaży  lub jest regulowana umową pomiędzy spółką i kontrahentem.

Przed rozpoczęciem współpracy Kupujący zobowiązany jest do złożenia rocznego zamówienia. Kupujący musi posiadać odpowiednie zezwolenia w obrocie surowcami wtórnymi i bezwzględnie przedstawić je na żądanie sprzedającego

Osobą do kontaktów w sprawach handlowych jest

Tomasz Pomiankiewicz,
tel. 082 560 50 20, 660 48 03 38,
e-mail: tomasz.pomiankiewicz@pgo.chelm.pl.

22 listopada 2019 r.
OGŁOSZENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK.    Zarządy spółek Miejskie Przedsiębiorstwo ...
 
16 maja 2019r.
Chełm, dn 16.05.2019r.     Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku     ...
 
17 lipca 2018 r.
Punkt Przyjęcia Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przy siedzibie spółki w Chełmie przy ul. ks. P. ...
 
BIP
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami