Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Pliki do pobrania
DANE FIRMOWE:

 NIP
 REGON
 KRS

CENNIKI:

 Cennik na przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE)

DECYZJE, POZWOLENIA, REGULAMINY:

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług publicznych przez PGO Sp. z o.o.

 Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w Srebrzyszczu

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Pozwolenie zintegrowane Decyzja PZ 32/2016 z 14.12.2016 r. wydane przez Marszałka Województwa Lubelskiego

 Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów balastowych - decyzja RŚ-V.7241.24.2014.ILU z dnia 9 czerwca 2014 r. wydana przez Marszałka Województwa Lubelskiego

Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

 Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów azbestowych - decyzja RŚ-7241.1.1.2012.LG z dnia 6 sierpnia 2012 r. wydana przez Marszałka Województwa Lubelskiego 

Zbieranie i transport odpadów

 Decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o nadaniu numeru rejestrowego (zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

  Decyzja OŚ.6233.1.2016 z 27.01.2016 r. na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne wydana przez Prezydenta Miasta Chełm


Dokumenty handlowe:

Ogólne warunki sprzedaży

 Zamówienie na odbiór surowców wtórnych

 Zlecenie na przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE)

 Zlecenie na przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych

 Wzór karty przekazania odpadu

 Wzór podstawowej charakterystyki odpadów

  Procedura zakupów


Plany gospodarki odpadami:

 Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego

 Plan gospodarki odpadami dla powiatu chełmskiego

 Plan gospodarki odpadami dla miasta Chełm

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami