Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Prośba o kalkulację prasokontenerów

 

  

Prośba o kalkulację kosztów wykonania zamówienia

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  zwracam się z prośbą o podanie kosztów wynagrodzenia następującego przedmiotu oszacowania:

Przedmiotem klakulacji jest dostawa 2 (dwóch) fabrycznie nowych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych prasokontenerów do odpadów komunalnych.

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie prasokontenerów:

a)  pojemność kontenera nie mniejsza niż 20m3;

b)  wysokość nie większa niż 2660 mm;

c)   szerokość nie większa 2460 mm;

d)  długość nie większa 6600 mm;

e)  lej zasypowy umożliwiający podawanie odpadów z pomocą taśmociągu z nadbudową otworu wrzutowego;

f)    otwór wrzutowy nie mniejszy niż 1600 mm x1800 mm;

g)  siła prasowania/nacisk nie mniejsza niż 360 kN;

h)  moc napędu nie większa niż 5,5 kW;

i)    czas jednego cyklu roboczego maksymalnie 35 s;

j)    wydajność na godzinę nie mniej niż 150 m3;

k)   malowanie: farba podkładowa zabezpieczająca przed środowiskiem pracy  – grubość warstwy nie mniej niż 60μm, farba nawierzchniowa zabezpieczająca przed środowiskiem pracy – grubość warstwy nie mniej niż 60μm – kolor RAL 6024;

l)    trzy stronnie stożkowo-rozbieżna konstrukcja kontenera ułatwiająca jego opróżnianie;

m) podgrzewanie oleju hydraulicznego w warunkach zimowych;

n)  chłodzenie oleju hydraulicznego;

o)  zasilanie 3 fazowe;

p)  sygnalizacja napełnienia kontenera 75% i 100% przynajmniej świetlna;

q)  sterowanie urządzeniem ze strony prawej i lewej;

r)   licznik godzin pracy urządzenia;

s)   automatyczne uruchomienie prasy po zasypaniu przez taśmociąg;

t)    hak transportowy i rolki według DIN 30720;

u)  tylny hak manewrowy na drzwiach i rolki manewrowe;

v)   wyprowadzony sygnał dla taśmociągu w celu zatrzymania w przypadku sygnału 100% napełnienia.

Dostawa loco: Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego,  ul. Dorohuska 70 (Srebrzyszcze) 22 – 100 Chełm.

 

Niniejszym informujemy również, że prośba nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). Niniejsza prośba nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920). Przesłanie kalkulacji kosztów nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Kalkulacja kosztów przesłana przez Państwa uwzględniona zostanie przy dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym / zapytaniu handlowym.

PGO Sp. z o.o. nie przewiduje zapłaty za wykonanie kalkulacji.

 

Kalkulację można składać:

1. Pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm 

2. Faksem pod numerem:  +48 82 560 50 21.

3. E-mailem na adres: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl.

Pytania można kierować na adres: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

 

PROŚBA W WERSJI PDF DO POBRANIA

 

z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel +48 82 560 50 20

Faks. +48 82 560 50 21

Kom. 696 60 67 30

e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami