Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Finansowanie projektu

Analiza stanu gospodarki odpadami w regionie chełmskim zwróciła uwagę na konieczność znacznych działań w tej dziedzinie. Bardzo zły stan większości składowisk, brak możliwości ich modernizacji oraz brak alternatywnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, uświadomiły samorządom, że tylko wspólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania skutecznego programu poprawy gospodarki odpadami w regionie.

Działania zmierzające do usprawnienia systemu gospodarki odpadami rozpoczęto od utworzenia na wniosek miasta Chełm Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (ZKGZCh). Związek rozpoczął działalność 19 września 2000 r. w składzie - miasta Chełm i Rejowiec Fabryczny oraz gminy: Białopole, Chełm, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź. Głównym celem przedsięwzięcia stało się stworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami, który obejmie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Stąd też podjęta została decyzja o konieczności budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK) dla regionu Chełma oraz realizacji planu zamknięcia i rekultywacji 9 składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie Związku.

Wejdż na stronę projektu - www.zpok-chelm.pl

 

|| czytaj więcej

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami