Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Rekultywacja składowisk

Projekt obejmuje swoim zakresem rekultywację 12-tu składowisk odpadów, położonych w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej. Są to następujące składowiska: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie i Kobyle.

mapa składowisk do rekultywacji

Składowiska gminne

Początek eksploatacji gminnych składowisk sięga lat 70. i 80. XX wieku. Są to składowiska, które budowane były bez jakichkolwiek pozwoleń administracyjnych, nie posiadające uszczelnienia, umiejscowione najczęściej w wyrobiskach po kopalniach piasku bądź gliny, bez drenażu. W związku z brakiem przesłon izolacyjnych dna i skarp kwater składowania przyjęto sposób rekultywacji tzw. szczelnej przez przykrycie bryły składowiska za pomocą sztucznej przesłony, co pozwoli na zredukowanie a po pewnym czasie wyeliminowanie powstawania wód odciekowych. W ramach przeprowadzenia rekultywacji składowiska przewiduje się następujące działania:

 • ukształtowanie bryły składowiska,
 • wykonanie drenażu żwirowego i rurowego do ujmowania gazu składowiskowego oraz  wykonanie biofiltra w postaci studni z rury PEHD, wypełnionej włóknem kokosowym wraz z wyrzutnią gazu w postaci komina wykonanego z rury PEHD,
 • wykonanie okrywy rekultywacyjnej z pasów folii na powierzchni bryły składowiska, ułożenie na folii gruntu i warstwy humusu oraz obsianie mieszanką traw i roślin motylkowych powierzchni składowiska oraz zalesienie,
 • wykonanie otworów piezometrycznych.
Składowisko Srebrzyszcze

Rekultywacja dotychczas eksploatowanej kwatery składowiska odpadów w Srebrzyszczu będzie obejmowała następujące prace:

 • ukształtowanie bryły składowiska przez rozplantowanie i zagęszczenie odpadów komunalnych z wyprofilowaniem trasy pod drogę dojazdową,
 • wykonanie wokół ukształtowanej bryły składowiska systemu rowów odparowalnych,
 • wykonanie instalacji do wewnętrznego nawilżania zamkniętego złoża,
 • wykonanie instalacji odgazowującej składowisko w postaci systemu studzien służących do ujmowania gazu wysypiskowego i odprowadzenia go systemem rurociągów do zespołu wykorzystania gazu,
 • wykonanie modułu przygotowania biogazu z pochodnią wraz z zasilaniem elektrycznym,
 • uszczelnienie bryły składowiska matą bentonitową oraz wykonanie końcowej okrywy rekultywacyjnej i obsianie powierzchni mieszanką traw i roślin motylkowych,
 • wykonanie drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska i ogrodzenie części terenu składowiska.

 Wejdź na stronę projektu - www.zpok-chelm.pl

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami