Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Cel i opis projektu

Celem projektu jest stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (ZKGZCh) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów i pozwoli podnieść standard usług we wszystkich gminach. Obszar związku to: miasta Chełm i Rejowiec Fabryczny oraz gminy: Białopole, Chełm, Dubienka, Hrubieszów, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda–Huta, Sawin, Siedliszcze, Uchanie, Wierzbica, Wojsławice, Wola Uhruska i Żmudź. Przedmiotem projektu jest:

   • budowa zakładu przetwarzania odpadów dla regionu chełmskiego,
   • rekultywacja 12-tu składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (składowiska przeznaczone do rekultywacji w ramach projektu: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie, Kobyle), 
   • edukacja ekologiczna (edukacja ekologiczna będzie prowadzona łącznie z działaniami dotyczącymi promocji – w ramach jednego kontraktu),
   • zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - w związku z planowanym dla zabudowy wysokiej zbieraniem odpadów w systemie dwupojemnikowym w ramach projektu planowany jest zakup pojemników do frakcji suchej (pojemniki o dwóch rodzajach wielkości: 400 sztuk pojemników 2,5 m3, 100 sztuk pojemników 1,5 m3).

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wartość inwestycji wynosi 43.746.794,16 złotych, zaś wielkość planowanego dofinansowania z Funduszu Spójności to 26.114.684,63 zł.

Wejdź na stronę projektu - www.zpok.chelm.pl


 

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami