Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK) będzie posiadał wydajność ok. 26.000 Mg odpadów rocznie. W ZPOK przewidziano następujące procesy technologiczne:

  • sortowanie odpadów komunalnych, zmieszanych i ich rozdział na 2 frakcje: frakcję < 80mm, zawierającą przeważającą część odpadów organicznych oraz frakcję > 80 mm, zawierającą nominalnie surowce odpadowe,
  • sortowanie bezpośrednie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
  • przygotowanie surowca do produkcji paliwa alternatywnego,
  • kompostowanie odpadów organicznych - frakcji < 80 mm, pochodzącej z rozdziału frakcyjnego na sicie oraz odpadów zielonych zebranych selektywnie,
  • przyjmowanie i czasowe magazynowanie oraz wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • przyjmowanie pozostałego, zużytego wyposażenia gospodarstw domowych (odpadów wielkogabarytowych), częściowy demontaż i wysyłka do utylizacji,
  • przyjmowanie i czasowe magazynowanie odpadów budowlanych
  • składowanie balastu, pozostałego po przejściu odpadów przez zakład, na składowisku odpadów balastowych (niecka została wykonana),
  • składowisko odpadów azbestowych (kwatera do składowania została wykonana).

Na szczególną uwagę w zakresie rozwiązań technologicznych zasługuje przygotowanie paliwa alternatywnego. W zaproponowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi występują w znacznych ilościach odpady, które ze względu na jakość nie przedstawiają wartości jako surowce wtórne, ale posiadają dobre właściwości energetyczne. Z uwagi na sąsiedztwo cementowni Chełm i możliwość utylizacji w piecach cementowych, produkcja paliwa alternatywnego stanowi ważny element zakładu.

Funkcje ZPOK

 Wejdź na stronę projektu - www.zpok-chelm.pl

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami