Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Przyjęcie odpadów komunalnych

Informujemy, że do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego przyjmowane są odpady od spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie przyjmujemy odpadów komunalnych, w tym m.in. odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, zielonych, itp. bezpośrednio od osób fizycznych. Mieszkańcy poszczególnych gmin powinni przekazywać powyższe odpady do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o funkcjonowaniu których można pozyskać informacje na stronach internetowych gmin.

Wszystkich zainteresowanych dostawami odpadów komunalnych do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego prosimy o zwracanie się pisemne do spółki o przedstawienie warunków współpracy (umowa, cennik).

Zgodnie z art.137 ust.6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach: "Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków na fundusz rekultywacyjny". W związku z powyższym wymaganiem informujemy, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie 1 tony odpadów do składowania wynosi 2,70 zł.

Spółka przyjmuje odpady budowlane i remontowe na zasadach określonych w niniejszej klasyfikacji odpadów budowlanych. Przed pierwszą ostawą odpadów w roku należy wypełnić roczne zlecenie przyjęcia odpadów.

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami