Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Decyzje, pozwolenia i regulaminy


Regulaminy

Regulamin świadczenia usług publicznych przez PGO Sp. z o.o.

 Regulamin pracy Składowiska Odpadów Azbestowych w Srebrzyszczu

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Pozwolenie zintegrowane Decyzja PZ 32/2016 z 14.12.2016 r. wydane przez Marszałka Województwa Lubelskiego

 Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów balastowych - decyzja RŚ-V.7241.24.2014.ILU z dnia 9 czerwca 2014 r. wydana przez Marszałka Województwa Lubelskiego

Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów azbestowych - decyzja RŚ-7241.1.1.2012.LG z dnia 6 sierpnia 2012 r. wydana przez Marszałka Województwa Lubelskiego 

Zbieranie i transport odpadów

 Decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o nadaniu numeru rejestrowego (zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

 Decyzja OŚ.6233.1.2016 z 27.01.2016 r. na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne wydana przez Prezydenta Miasta Chełm

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami